Onze engagementen voor de gezondheid van de huid

Serve dermatology

BIODERMA is een merk van NAOS met als missie de huid duurzaam gezond houden.

Onze producten worden ontwikkeld met het grootste respect voor het natuurlijke evenwicht van de huid, op een positieve manier en zonder enig compromis inzake dermatologische veiligheid.

Niet alleen beantwoorden al onze producten aan de strengste aanbevelingen van gezondheidsinstanties en academische verenigingen voor dermatologie, maar vaak gaan ze qua veiligheid nog een stap verder.

Onze producten worden systematisch getest op veiligheid en efficiëntie.

Al onze producten ondergaan tolerantietests onder toezicht van onafhankelijke dermatologische, allergologische en toxicologische experts wereldwijd.

De voorbije jaren werden trouwens meer dan 1.000 klinische studies in nagenoeg 30 landen uitgevoerd. De resultaten daarvan werden op regelmatige basis gepubliceerd in wetenschappelijke referentiemagazines.

Bioderma - dermatological safety

Veiligheid en respect voor elke gevoeligheid zijn onze prioriteit.

Bovenop een strenge ingrediëntenselectie volgens ecobiologische principes en veeleisende homologatieprocessen hebben wij ook een doorgedreven systeem van cosmeticabewaking ingevoerd. Dankzij dit alert-proces op internationale schaal kan elk ongewenst effect en elk geval van intolerantie worden geanalyseerd.

Tot op heden werd minder dan 1 geval op 1.000.000 verkochte producten gerapporteerd.

Bioderma - dermatological safety

Al onze producten beantwoorden aan de geldende internationale regelgeving, waaronder ook de Europese, die één van de meest veeleisende ter wereld is naar bescherming van de consument toe.

Wij leven niet alleen de wettelijke voorschriften na, maar houden daarnaast ook rekening met de adviezen van het Europees Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid wat betreft het gebruik van controversiële ingrediënten zoals hormoonverstoorders, irriterende of milieuvervuilende bestanddelen. Van zodra een ingrediënt verdacht is – op basis van een wetenschappelijke consensus – wordt een proces in gang gezet om dit uit de formules te weren of te vervangen door een ander ingrediënt.

Bioderma - dermatological safety

Wij staan in voor de herkomstcontrole en de totale traceerbaarheid van al onze grondstoffen. Elk ingrediënt moet beantwoorden aan strikte criteria inzake biologische efficiëntie en dermatologische veiligheid.

Bioderma - Ingredients selection process

Elk nieuw ingrediënt volgt een rigoureus proces om perfect gedocumenteerd te zijn:

 1. Volledige controle van de traceerbaarheid van het ingrediënt, van de herkomst tot aan de productie en de eventuele transformatie
 2. Berekening van de graad van zuiverheid
 3. Verwijderen van onzuiverheden en verificatie van de niet te overschrijden drempels
 4. Evaluatie van het complete toxicologische profiel van het ingrediënt door een panel van onafhankelijke toxicologische experts

Onze attitude: in een geest van solidariteit relaties uitbouwen en mensen bijstaan

Wereldwijd vorderingen boeken in dermatologie

BIODERMA is initiatiefnemer van het WORLD RENDEZ-VOUS ON DERMATOLOGY

Het "World Rendez-Vous on Dermatology" is een unieke ontmoetingsplaats die om de twee jaar de grootste internationale experts samenbrengt om de meest recente vorderingen in dermatologisch onderzoek uit te wisselen.

Zo dragen wij actief bij tot het verspreiden van dermatologische kennis onder artsen overal ter wereld en het stimuleren van fundamenteel biologisch onderzoek.

420 deelnemers, 42 nationaliteiten, conferenties en workshops om samen vorderingen te boeken in dermatologie en nog beter zorg te dragen voor de gezondheid van de huid.


Meer over het World RDV on Dermatology

NAOS World Rendez-Vous on Dermatology

De levenskwaliteit van patiënten verbeteren en onderzoek rond zorg stimuleren

BIODERMA & het Franse Curie-instituut slaan de handen in mekaar om de levenskwaliteit van patiënten tijdens een kankerbehandeling te verbeteren.

Om ongewenste huidnevenwerkingen beter aan te pakken en het onderzoek rond de zorg te bevorderen, hebben wij samen een uniek centrum opgericht: het Espace de Soins et d’Etude de la Peau.

Dit centrum heeft diverse doelstellingen:

 • Het is een plaats waar patiënten in alle vertrouwen terecht kunnen voor informatie, waar naar hen wordt geluisterd en waar ze worden begeleid bij hun verzorgingsprogramma.
 • Het is ook een studiecentrum, waar diverse vormen van huidtoxiciteit worden geanalyseerd om ze beter te begrijpen, te behandelen en te voorkomen. De resultaten van die klinische studies worden gepubliceerd in de wetenschappelijke pers en voorgesteld op congressen, zodat ze het ruime publiek kunnen bereiken en de kennis terzake in de medische wereld vordert.

Bioderma steunt ook het onderzoek rond zorg met een eerste onderzoeksbeurs, die zal worden toegekend aan zorgverleningsprojecten die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten.


Meer over de doelstellingen van het Curie-instituut

company-institut curie

Duurzame oplossingen aanreiken via solidariteitsmissies

Sedert 2009 neemt Bioderma heel regelmatig deel aan humanitaire missies in Zuidoost-Azië (Vietnam, Cambodja, Myanmar) met de medewerking van dermatologen, apothekers en humanitaire organisaties, om medische hulp, computermiddelen en uitrusting ter beschikking te stellen van de plaatselijke bevolking. Bij elke missie worden zo’n 2.000 patiënten geholpen met preventieacties, raadplegingen en gratis benodigdheden (geneesmiddelen, brillen, ...).

Rechtstreeks gelinkt aan onze dermatologische expertise worden ook tal van voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes rond zonnebescherming gevoerd in de warmste en gevoeligste landen, zoals Tanzania en Ecuador, dit in samenwerking met het Ministerie voor Volksgezondheid en de stadsbesturen van de grote steden van het land.

En dan zijn er nog tal van andere lokale solidariteitsacties die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die er het meest nood aan hebben. Met name in Bulgarije  organiseren wij campagnes in colleges en op openbare plaatsen om de kennis rond acne en de verzorging ervan te verbeteren. In Litouwen hebben wij sinds 5 jaar atopieschooltjes opgericht waar ouders en kinderen terecht kunnen. In Peru verlenen wij hulp aan jonge kankerpatiëntjes in ziekenhuizen en kinderen met atopie die geen toegang hebben tot verzorging.

Stuk voor stuk acties die een weerspiegeling zijn van de menselijke waarden waar wij voor staan.

responsible missions

Onze missie is in de eerste plaats "zorg dragen". Zorg dragen voor de huid, voor de mens, maar ook voor de wereld om ons heen, voor onze planeet.

respect for the environment

Onze engagementen

Milieubescherming is één van onze dagelijkse prioriteiten. Zo hebben we jaren geleden een transformatieprogramma ingevoerd om onze impact op het milieu aanzienlijk te verkleinen, en dat op alle niveaus van de waardeketen van onze producten.

Want bij NAOS is de manier waarop we de dingen doen belangrijker dan wat we doen. Wij willen absoluut bewijzen dat het mogelijk is om innovatie, groei en verminderde milieu-impact samen te laten gaan.

 • strive for sustainability

  Ons milieu-engagement berust op 5 krachtlijnen:

  1. Vermindering van ons water- en energieverbruik en van onze ecologische voetafdruk in alle fasen van de fabricage en het transport.
  2. Verbetering van de milieu-impact van onze verpakkinge.
  3. Optimalisering van de milieu-impact van ingrediënten en formule.
  4. Sensibilisering van de consumenten voor het juiste gebruik van onze producten.
  5. Bijdragen tot acties voor solidariteit of compensatie van de milieu-impact van onze producten.

Wat houdt dat concreet in

Bij NAOS is transparantie een dagelijks engagement, waarmee we iedereen in staat willen stellen om met kennis van zaken het geschikte product te vinden. In alle onafhankelijkheid.

Daarom hebben wij Ask.NAOS gecreëerd, een platform met informatie over onze keuzes inzake formuleringen en de samenstelling van de producten van de NAOS-merken (BIODERMA, Institut Esthederm). Hier worden de hoedanigheid, de herkomst en de functie van onze ingrediënten en van onze patenten en technologieën voor alle gebruikers en voorschrijvers van onze producten uitgebreid toegelicht.

Wij zijn niet vooringenomen tegenover ingrediënten, het belangrijkste is niet ze uit te sluiten maar na te gaan wat het nut ervan is. We kiezen dus voor een positieve formulering, om de huid het beste te kunnen bieden om gezond te blijven.


Trouwens, wij leven niet alleen de wettelijke voorschriften terzake na, maar houden daarnaast ook rekening met de adviezen van het Europees Wetenschappelijk Comité  voor consumentenveiligheid wat betreft het gebruik van controversiële ingrediënten zoals hormoonverstoorders, irriterende of milieuvervuilende bestanddelen. Van zodra een ingrediënt verdacht is – op basis van een wetenschappelijke consensus – wordt een proces in gang gezet om dit uit de formules te weren of te vervangen door een ander ingrediënt.

company- formulas laboratory

Wij selecteren overwegend vetoplosbare zonnefilters (zonder affiniteit met water), die we volgens een geoptimaliseerd procedé in onze producten verwerken om een zo groot mogelijke waterbestendigheid te bieden.

Op die manier blijven zonneproducten goed op de huid zitten en houden we de impact van zonnefilters op het mariene ecosysteem beperkt. Tests uitgevoerd door onafhankelijke organismen hebben trouwens aangetoond dat onze producten niet toxisch zijn voor koralen en niet leiden tot verbleking ervan. Uit die tests is ook gebleken dat onze filters geen enkele impact hebben op de fotosynthesewerking van zee-algen.

Wij streven ook naar controle over alle macropolluenten en micropolluenten die potentieel slecht door de huid kunnen worden verdragen en die schadelijk kunnen zijn voor de biodiversiteit.

company- commitments marine ecosystem

Elke dag weer zetten wij ons maximaal in om:

 • Grote formaten te ontwikkelen: wij zijn voorlopers geweest in het aanbieden van grote formaten voor zo veel mogelijk van onze producten. Wij zetten deze aanpak verder met als doel minder materiaal te verbruiken.
 • Oververpakkingen beperkt te houden: daarom zit een groot deel van onze producten niet in doosjes en zit er geen bijsluiter bij.
 • Te zorgen voor een duurzame inkoopcyclus, met name van onze kartonnen doosjes, uit karton dat afkomstig is van duurzaam beheerde bossen en het FSC-label draagt.
 • De traceerbaarheid van de hele productieketen en het milieu-engagement van onze partners te garanderen: wij werken samen met producenten die een perfecte transparantie hanteren en geven de voorkeur aan gecertificeerde leveranciers.
 • Ons industrieel en functioneel afval te verminderen en terug te winnen op de diverse sites van de onderneming
strive for sustainability