Bioderma Belgique | Privacybeleid

Allez au contenu Allez à la navigation

Privacybeleid

Privacybeleid

Naos Benelux BVBA ("Naos" of "Wij") respecteert het privéleven van de personen waarvan het de persoonlijke gegevens verwerkt en verbindt zich ertoe deze gegevens te beschermen. Dit privacybeleid (het "Beleid") legt uit hoe Naos persoonlijke gegevens van personen die via deze website of op een andere manier zijn verkregen verzamelt, verwerkt, overbrengt en gebruikt.

Naos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens.
 

Beschrijving van de gegevens die door Naos worden verzameld en gebruikt

Naos verzamelt persoonlijke gegevens (m.a.w. informatie waarmee u kan worden geïdentificeerd, zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres) alleen wanneer die gegevens aan u werden gevraagd en/of u deze gegevens vrijwillig bezorgt.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om een antwoord te geven op uw vragen, onze service en de inhoud van deze website te verbeteren, u advies en nuttige informatie te geven, newsletters over onze producten te bezorgen, u te informeren over nieuwe producten en diensten (indien u hiermee hebt ingestemd), uw mening over onze producten en diensten te vragen, uw kandidatuur voor een functie te evalueren of gegevens te onderzoeken met het oog op administratief beheer of kwaliteitscontrole.

Wanneer u deelneemt aan wedstrijden georganiseerd door of via Naos, verwerken wij ook de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verloop van de wedstrijd (identificatie en contacteren van deelnemers, prijsuitreiking, enz.).

Naos verzamelt ook automatisch (wanneer dergelijke informatie beschikbaar is) informatie over het type browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, websites die u bezoekt voor en nadat u deze website hebt bezocht, informatie over het bezoekregister van onze server en uw IP adres (zie hieronder). Deze informatie wordt herschikt zodat alleen technische informatie wordt verzameld zoals het totale aantal bezoeken van onze website, het aantal bezoekers per pagina en de domeinnamen van de internet providers van onze bezoekers. Deze informatie blijft gegroepeerd en dient om inzicht te krijgen in de manier waarop onze website wordt bezocht en zo onze website en diensten te kunnen verbeteren. Wij kunnen deze informatie ook doorspelen aan andere bedrijven van de groep Naos en derden zoals beschreven in dit Beleid.

De gegevens die Naos verzamelt worden niet langer bewaard dan hun verwerking vereist (en worden vervolgens gewist).
 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Naos verbindt zich ertoe al het redelijke te doen om persoonlijke gegevens afdoend te beschermen, rekening houdende met het gevoelige karakter van de verzamelde gegevens. Naos gebruikt diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen elke ongeoorloofde inzage, gebruik of bekendmaking.

Zo worden persoonlijke gegevens die u meedeelt opgeslagen op computerservers die zich op een gecontroleerde locatie met beperkte toegang bevinden. Helaas kan gegevensoverdracht via het internet evenwel niet 100% worden beveiligd. Hoewel wij uiteraard alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de bescherming van persoonlijke gegevens die u via elektronische weg meedeelt helaas niet 100% beschermen. Hoewel wij verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens niet 100% kunnen voorkomen, doen wij toch al het redelijke om dit te vermijden van zodra wij over uw persoonlijke gegevens beschikken.
 

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

Naos zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen noch verhuren. In welbepaalde gevallen helpen door ons gekozen derden Naos bij de verwerking van uw gegevens en hebben deze derden occasioneel toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze diensten aan Naos te kunnen leveren. Wij verzekeren u dat alle bedrijven die dergelijke diensten leveren door Naos worden verplicht om dezelfde bescherming te bieden als Naos en uw persoonlijke gegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Naos staat deze dienstverlenende bedrijven met name niet toe om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden.

Persoonlijke gegevens die Naos verzamelt, kunnen worden overgebracht, opgeslagen en verwerkt in België of andere landen waar Naos of bedrijven van de groep Naos, onderaannemers of filialen zijn gevestigd, ook buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Merk evenwel op dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt in landen die minder bescherming bieden dan de Belgische wetgeving voorziet. Naos garandeert dat, indien persoonlijke gegevens buiten de EER terechtkomen in landen die minder bescherming bieden dan de Belgische wetgeving voorziet, de nodige maatregelen (met inbegrip van contractuele) worden genomen om uw gegevens te beschermen en dat die worden verwerkt conform dit Beleid.
 

Rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die wij verwerken te raadplegen. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren alsook verouderde gegevens te wissen. U hebt tevens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens indien dit indruist tegen de geldende wettelijke bepalingen.

U hebt bovendien het recht om door ons verwerkte gegevens te laten bezorgen in een courant bestandsformaat en die te bezorgen aan een andere verantwoordelijke voor gegevensverwerking.

En u hebt ten slotte ook het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kunt u laten gelden door een schrijven te richten aan het adres vermeld in dit Beleid, waarbij u uw identiteit dient te staven.

En ten slotte kunt u over de manier waarop wij uw gegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.privacycommission.be

 

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites van bedrijven van de groep Naos of derden bevatten om onze bezoekers van dienst te zijn. Dit Beleid geldt niet voor deze websites. Wie dergelijke websites bezoekt, houdt Naos niet aansprakelijk voor de toegankelijkheid van deze websites. Naos onderzoekt noch garandeert en is dus niet rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk voor (i) de manier waarop deze websites persoonlijke gegevens verwerken, (ii) de inhoud van deze websites, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) elke publiciteit, producten, goederen of andere dragers of diensten die beschikbaar zijn via deze websites en (iii) de manier waarop andere personen deze websites gebruiken.

Gelieve dan ook de disclaimer en het privacybeleid van deze websites te controleren alvorens erop persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen.
 

Wijzigingen

Dit Beleid kan occasioneel worden bijgewerkt. Grote wijzigingen kunnen worden gesignaleerd op de website. Wij raden u aan om dit Beleid regelmatig na te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen. Door deze website te blijven gebruiken, verklaart u zich akkoord met dit Beleid. Door na bijwerking van dit Beleid de website te blijven gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze bijwerking.

Dit Beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2017.
 

Contacteer ons

Met alle vragen, opmerkingen en aanvragen met betrekking tot dit Beleid kunt u steeds terecht bij:

Naos Benelux BVBA
Avenue Victor Hugo 32, 2e verdieping
1420 Braine-L’Alleud