Onze actie : « DERMATOLOGY FOR ALL »

 

Omdat we dermatologische zorg voor iedereen toegankelijk willen maken in Myanmar.

 

Hoe is het project DERMATOLOGY FOR ALL ontstaan ?


Sinds november 2017 organiseert Bioderma elk jaar een Solidariteitsmissie in Myanmar (het voormalige Birma) met een groep Belgische dermatologen. Tijdens die missie bezoeken de dermatologen achtergestelde gebieden in het land en verstrekken er gratis consultaties en behandelingen aan lokale bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot verzorging.
Dit initiatief lenigt de noden tijdelijk, maar tussen twee Bioderma-missies in zijn deze mensen weer verstoken van dermatologische zorgen. Vanuit die vaststelling heeft Bioderma beslist om een partnership aan te gaan met Exo Foundation, een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in Oost-Azië, om het project «Dermatology for All» in het leven te roepen.Wat houdt het project DERMATOLOGY FOR ALL in ?


In 2019 telt Myanmar ongeveer 250 dermatologen voor 53 miljoen patiënten, en de meesten van hen werken in Yangon, de economische hoofdstad van het land, met als gevolg dat de rurale bevolking op medisch gebied achtergesteld is. «Dermatology for All» heeft als doel de toegang tot en de kwaliteit van de dermatologische verzorging in Myanmar te verbeteren, met 2 concrete acties:


1)Instaan voor een dermatologische permanentie in de streek van Bagan, met de steun van een lokale dermatoloog die wekelijks gratis consultaties en behandeling verstrekt aan de meest behoeftigen.


2)De kwaliteit van de zorgverlening aan patiënten in dedienst dermatologie van het General Hospital in Yangon verbeteren.

 

DERMATOLOGY FOR ALL